Linux Palvelimet ICT4TN021

Kurssin nimi: Linux Palvelimet ICT4TN021

Oppilaitos: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kurssin vetäjä: Tero Karvinen

Suorittaja: Pasi Petrell

Sisällysluettelo:

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3

Harjoitus3

a) Asenna Apache, laita käyttäjien kotisivut (http://example.com/~tero) toimimaan. Testaa esimerkkikotisivulla..

b) Surffaa oman palvelimesi weppisivuja. Etsi Apachen lokista esimerkki onnistuneesta (200 ok) sivulatauksesta ja epäonnistuneesta (esim 404 not found) sivulatauksesta. Analysoi rivit.Tee jokin seuraavista (yksi riittää, useampi vapaaehtoisena lisätehtävänä):

c) Tee virhe weppipalvelimella ajettavaan koodiin (esim PHP tai Python), etsi se lokista ja analysoi tuo lokirivi

d) Tee virhe johonkin Apachen asetustiedostoon, etsi ja analysoi tuo rivi. Etsimiseen sopivat esimerkiksi Apachen omat lokit, syslog sekä ‘apache2ctl configtest’.

e) Asenna ja kokeile PhpMyAdmin:a tai jotain muuta valmista weppiliittymää tietokantojen hallinnointiin.

f) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka tekee käyttäjälle jonkin yksinkertaisen laskun (esim. painoindeksi BMI)

g) Tee palvelimella ajettava weppiohjelma, joka käyttää tietokantaa. Voit tehdä jonkin yksinkertaisen CRUD-ohjelman, esimerkiksi TODO-listan

h) Tee Apachelle uusi sivu, joka näkyy suoraan palvelimen pääsivulla, mutta jonka sivuja voi muokata normaalin käyttäjän oikeuksilla (name based virtual host, DocumentRoot käyttäjän kotihakemistoon).

i) Kuinka monta eri HTTP Status:ta (200, 404, 500…) saat aiheutettua lokeihin? Selitä, miten aiheutit tilanteet ja analysoi yksi rivi kustakin statuksesta.

j) Asenna LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Testaa kunkin komponentin toiminta. Testaa lopuksi kokonaisuus. (Voit aloittaa tilanteesta, jossa Linux-käyttöjärjestelmä on jo asennettu, mutta ei muita (AMP) osia.

k) Kokeile jotain Flaskin uutta ominaisuutta flask-testipalvelimessa. Voit kokeilla esim. muotteja (templates), tietokantaa tai syötteiden ottamista lomakkeilta (forms).

l) Asenna Python Flask + PostgreSQL + Apache mod WSGI. Testaa kunkin komponentin toiminta. Testaa lopuksi kokonaisuus. (vaikea)

Tehtävä a) Asenna apache

8.9.2017 17:38

Aloitettu tehtävä asentamalla apache-ohjelmiston asennuksella:
Käynnistetty aluksi komentokehoite ja aloitettu apachen asennus syöttämällä kehoitteeseen komento: ’sudo apt-get install apache2’.

Kun asennus saatu valmiiksi, varmistettu apachen toiminta aluksi lokaalisti
siirtymällä nettiselaimen kautta osoitteeseen http://localhost. Apachen
oletussivu aukesi ruudulle ilman ongelmia, joten apache näyttäisi toimivan
oikein ainakin lokaalisti.

Seuraavaksi testattu näkyykö apachen kotisivu myös työaseman netti-osoitteen kautta:
Tarklstettu aluksi työaseman netti-ip komentokehoitteesta komennolla ’ip addr’. Komennon avulla ruudulle saadaan listattua paljon hyödyllisiä tietoja koneen verkkoyhteyksiin liittyen. Koska työasema on kytketty verkkoon wlanin kautta, testausta varten tarvittava tieto löytyi laitteen ”3: wlp5s0” alta riviltä:’inet 192.168.0.115/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic wlp5s0′.

Työaseman netti-ip on siis 192.168.0.115. Syötetty ip-osoite nettiselaimeen ja
katsottu aukeaako apachen oletussivu jälleen ruudulle.

Sivut auenneet OK, joten siirrytty seuraavaan vaiheeseen, missä luodaan käyttäjän kotihakemistoon kansio jonne voidaan luoda oma web-sivu.

8.9.2017 18:05
Ennen kansion luomista käyty enabloimassa userdir module (vaaditaan, jotta
käyttäjän kotihakemiston käyttäminen web-sivuja varten toimisi).

Ajettu komentokehoitteeseen komento ’sudo a2enmod userdir’, joka aktivoi userdir moduulin. Jotta muutokset tulevat voimaan apache pitää myös uudelleenkäynnistää. Tehty uudelleenkäynnistys komennolla ’sudo service apache2 restart’.

Kun userdir moduuli saatu aktivoitua, jatkettu tehtävää luomalla käyttäjän
kotihakemistoon uusi kansio tulevaa nettisivua varten komennolla ’mkdir public_html’. Kansion luonnin jälkeen siirrytty selaimessa osoitteeseen ’http://localhost/~xubuntu’ ja varmistettu, että kotisivulle pääseminen onnistuu. Selaimeen avautunut tyhjä parent directory, joten kaikki näyttäisi olevan kunnossa tähän mennessä.

Luotu seuraavaksi aiemmin luotuun /public_html kansioon uusi tiedosto ’index.html’ ’nano index.html’ komennolla, kirjoitettu tiedostoon teksti ’Hello World!!!’  ja testattu siirtyä sivustolle uudelleen selaimen kautta.

Selaimeen avautunut nyt teksti hello world, joten nettisivu on nyt valmis tulevia muokkauksia varten., Varmistettu myös sivuston toiminta toiselta työasemalta samassa lähiverkossa, mistä sivusto saatu myös näkymään.

 

8.9.2017 19:42
Tehtävä b) sivuilla surffaus / onnistunut ja epäonnistunut lokimerkintä
Testattu aluksi onnistunutta lokimerkintää. Siirrytty selaimessa osoitteeseen
http://localhost/~xubuntu ja katsottu, että sivu avautuu normaalisti. Avattu
tämän jälkeen apachen access.log:n 10 viimeisintä tapahtumaa komentokehoitteeseen
komennolla ’tail /var/apache2/access.log’. Logeihin tullut nyt uusi merkintä:

127.0.0.1 – – [08/Sep/2017:16:45:25 +0000] ”GET /~xubuntu/ HTTP/1.1” 304 180 ”-”
”Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0”

Oma analyysi lokimerkinnästä:
Lokien mukaan osoitteeseen 127.0.0.1, 8.9.2017 klo x on tehty GET-yhteyspyyntö kohteeseen /~xubuntu/. Pyyntö tehty HTTP/1.1 versiolla ja pyyntö on palauttanut koodin 304, joka w3school.org:in sivuilta löytyvän artikkelin mukaan tarkoittaa tilaa: ’304 Not modified’. 304-koodi palautuu sivujen mukaan tilanteissa, joissa GET-pyyntö ja oikeus tarkastella sivua on sallittu, mutta sivustoa ei ole muokattu. Lukema 180 on ymmärtääkseni vastauksen koko byteissä. Lisäksi lokissa on mainittu selaimen, järjestelmän ja user-agentin tyyppi joita käytetty.

Tehtävässä haettiin 200 koodia ja em. yhteyskoodi oli 304, joten tutkittu miten 200-koodinen yhteyspyyntö saataisiin toteutettua. 200-koodinen yhteysmerkintä saatu loppujen lopuksi aikaiseksi siirtymällä apachen oletussivulle:

127.0.0.1 – – [08/Sep/2017:17:05:09 +0000] ”GET / HTTP/1.1” 200 3525 ”-”  ”Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0”

Lokimerkintä on muuten sama kuin edellä mainittu, mutta erona on kohde, joka on tässä tapauksessa ”/” ja yhteyskoodi, joka on 200, eli yhteys OK.

20:02
Testataan epäonnistunut lokimerkintä:
Kirjoitettu selaimeen osoite localhost/~ubuntu/test, jonka seurauksena saatu selaimeen näkymä ei löytyneestä sivusta. Tarkistettu tilanne jälleen lokien puolelta.

127.0.0.1 – – [08/Sep/2017:17:10:38 +0000] ”GET /~ubuntu/test HTTP/1.1” 404 502 ”-” ”Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0”

Ja kuten lokeista ilmenee, GET-pyyntö osoitteeseen /~ubuntu/test palautti yhteyskoodin 404 (not found), eli sivustoa ei löydy.

Tehtävä j) Asenna LAMP

12.9.2017 18:05

LAMP tulee sanoista Linux, Apache, MySQL ja PHP. Mikäli web-sivut on otetty käyttöön LAMP-järjestelmän mukaisesti, web-sivut pyörivät Linux käyttöjärjestelmässä, johon on asennettu Apache ja MySQL palvelut. Lisäksi LAMP-järjestelmässä web-sivut on koodattu PHP:tä hyväksikäyttäen.

Koska työasemalle on jo asennettuna Linux-käyttöjärjestelmä, ensimmäinen LAMP-kriteeri on jo automaattisesti täytetty.

Seuraava LAMP kriteeri on, että työasemalle on asennettu Apache. Aloitettu apachen asennus työasemalle komennolla ’sudo apt-get install apache2’ ja varmistettu, että apache toimii selaimen kautta. Luotu myös public_html kansio valmiiksi käyttäjän kotihakemistoon ja aktivoitu userdir moduuli (em. vaiheet identtisiä tehtävän a) tehtyjen toimenpiteiden, joten tarkemmat kuvaukset eri vaiheista voi tarkistaa a) tehtävän kuvauksesta.).

12.9.2017 18:25

Kolmantena kriteerinä työasemalle tarvitaan MySQL. Haettu ennen MySQL:N asennusta sudo päivitykset työasemalle komennolla ’sudo apt-get update’. Päivitysten jälkeen asennettu työasemalle MySQL server ja MySQL Client komennolla ’sudo apt-get -y install mysql-server mysql-client’.

Asennus pyytänyt salasanaa käyttäjälle ”root”. Syötetty salasana ja varmistettu salasana.

Odotelty tämän jälkeen, että asennus mennyt läpi. Testattu, että ohjelmisto toimii käynnistämällä MySQL komennolla ’mysql -u root -p’ ja syöttämällä root:n salasana ohjelmiston sitä pyytäessä.

 

–> Ohjelmisto käynnistynyt ilman ongelmia, joten jatkettu testausta hakemalla oletustietokantoja komennolla ’show databases;’.

 

Tietokannat tulleet näkyviin OK, joten MySql:n perusasennus näyttäisi menneen läpi ongelmitta. Seuraavaksi jatkettu harjoitusta luomalla mysql:ään uusi tietokanta, sekä käyttäjä. Syötetty komento ”CREATE DATABASE opiskelija CHARACTER SET utf8;”, minkä avulla saatiin luotua uusi tietokanta nimellä ’opiskelija’.

Jatkettu tämän jälkeen luomalla uusi käyttäjä, jolla oikeudet juuri luotuun tietokantaan, komennolla ”GRANT ALL ON opiskelija.* TO opiskelija@localhost IDENTIFIED BY ’salasana’;”.

Käyttäjän ja tietokannan luonnin jälkeen poistuttu ohjelmistosta komennolla ’exit’ ja testattu uuden käyttäjän toiminta käynnistämällä MySQL tällä kertaa ’opiskelija’ tunnuksella (mysql -u opiskelija -p).

Kirjautuminen OK. >>>Varmistettu, ettei opiskelijalla ole liian suuria oikeuksia yrittämällä luoda uutta tietokantaa (create database testi;) ja testattu, että tunnuksella pääsee käsiksi ’opiskelija’ tietokantaan (use opiskelija;).

Luotu uusi taulu komennolla ”CREATE TABLE opiskelijat (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(200));” ja tarkistettu, että taulun luonti onnistui, OK:

Lisätty tauluun kaksi uutta nimeä ja listattu lisätyt käyttäjät ruudulle (kts. kuva):

12.9.2017 20:42

Kun todettu MySQL:n toimivan, siirrytty neljänteen ja viimeinen vaiheeseen, eli PHP:n käyttöönottoon.

Siirrytty käyttäjän kotihakemistossa olevaan public_html kansioon ja luotu uusi tiedosto, index.php komennolla ’nano index.php’. Koodattu tiedostoon formi mikä osoittaa action.php tiedostoon.

Tallennettu index.php tiedosto ja luotu toinen tiedosto, action.php. Koodattu tiedostoon yksinkertainen php-skripti ja tallennettu tiedosto.

Apache ei kuitenkaan tue oletuksena php:ta, joten sivusto näyttää vielä tältä:

Jotta sivu saadaan näkymään oikein, asennettu apacheen php-tuki komennolla ’sudo apt-get install apache2-utils libapache2-mod-php7.0’.

Jotta php:n käyttö voidaan aktivoida käyttäjäkansiossa pitää se pitää myös aktivoida .conf tiedostojen kautta. Oikean conf tiedoston paikallistamiseksi tehty etc/apache kansioon php haku, ’grep -ri /etc/apache2/-e php’ minkä avulla voitu päätellä oikean tiedoston nimi.

Haun perusteella php7.0.conf tiedosto on mitä haettiin, joten avattu tiedosto muokkausta varten komennolla ’sudo nano /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf’. Täältä piti kommentoida määritys’php_admin_flag engine Off’ ja tallentaa määritys. Bootattu tämän jälkeen apache-palvelin sudo service apache2 restartin avulla.

Käyty katsomassa näkyykö sivusto nyt oikein siirtymällä uudelleen testisivulle. Sivusto näkynyt nyt oikein. Testattu sivujen toiminta laskemalla luvut yhteen.

Sivusto laskenut lukemat onnistuneesti yhteen, joten todettu php:n toimivan kuten pitääkin.

 

 

Harjoituksessa apuna käyttetyjä lähteitä:

Tero Karvinen -install apache web server using ubuntu ; http://terokarvinen.com/2008/install-apache-web-server-on-ubuntu-4

Tero Karvinen – Mysql-install-and-one-table-database-sql-crud-tutorial-for-ubuntu;

http://terokarvinen.com/2016/mysql-install-and-one-table-database-sql-crud-tutorial-for-ubuntu

W3 schools – status code deifinitions: https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html

Ubuntu suomi, LAMP l. Linux, Apache, MySQL ja PHP asennus: https://wiki.ubuntu-fi.org/LAMP_Asennus
————————————————————————————————————–

Harjoitus 2

a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.

b) Vapaaehtoinen kohta, ei ole opetettu vielä: Asenna SSH-demoni. Kokeile omalla ssh-palvelimellasi jotain seuraavista: ssh-copy-id, sshfs, scp tai git. (Helpoin lienee scp: ‘scp foo.txt tero@example.com:’)

c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi.

d) Asenna komentokehotteen paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.

e) Opettele ulkoa ja harjoittele tärkeimmät komennot (tätä “opettele ulkoa” alakohtaa ei tarvitse raportoida):

http://terokarvinen.com/2009/command-line-basics-4

http://terokarvinen.com/2008/commands-for-admin-4

 

Tehtävä a) Lokitapahtumat

5.9.2017 15:31
Testataan luoda virheilmoitus:
Siirrytty aluksi hakemistoon, josta kaikki lokimerkinnät löytyvät.Opettajan tunnilla opetetun tiedon perusteella tiedetty lokien sijaitsevan hakemistossa /var/log. Terminaali aukeaa oletuksena käyttäjän kotihakemistoon, joten syötetty komentoriville kaksi kertaa komento ’cd ..’, jolloin päästy järjestelmän juureen. Syötetty tämänjälkeen komennot ’cd var’ ja ’cd log’, jolloin kansiossa olevat lokitiedostot voitiin listata ’ls’ komennolla.

Avattu virheilmoituksen luomiseksi ruudulle toinen terminaalinäkymä ja syötetty komentoriville komento ’passwd’. Komennon avulla käyttäjän salasana saadaan vaihdettua ja mikäli salasanan syöttö tehdään virheellisesti, siitä pitäisi jäädä merkintä auth.log tiedostoon. Syötetty tarkoituksellisesti salasana väärin salasanan varmistusvaiheessa, minkä seurauksena salasanan vaihto epäonnistui.

Tarkistettu toisesta terminaalista, että lokimerkintä todella tapahtui syöttämällä komento ’tail auth.log’, joka listaa ruudulle auth.log tiedoston kymmenen viimeisintä tapahtumaa.

Lokiin olikin ilmestynyt uusi merkintä, jonka perusteella voitiin todeta, että käyttäjän ’xubuntu’ salasanan autentikointi oli epäonnistunut:

Sep 5 15:40:42 xubuntu passwd[3025]: pam_unix(passwd:chauthtok): authentication failure; logname=xubuntu uid=999 euid=0 tty= ruser= rhost= user=xubuntu

5.9.2017 15:45

Testataan luoda onnistuneen toiminnon lokimerkintä:
Päätetty testata onnistuneen toiminnon lokimerkintää sammuttamalla ja käynnistämällä tietokoneen wlan-yhteys ja tarkistamalla, että yhteyden onnistunut muodostaminen tulee näkyviin lokeihin. Pysäytetty wlan aluksi käynnistysvalikon oikeasta reunasta klikkaamalla wlan-ikonia, valitsemalla listattujen yhteyksien kohdalta ’disconnect’ ja odotettu, että yhteyden katkaisun ilmoitus tulee näkyviin ruudulle. Käynnistetty yhteys uudelleen ja käyty tarkistamassa miltä tilanne näyttää lokien puolella. Koska tällä kertaa tarkastellaan yhteyslokeja merkinnät pitäisivät tulla näkyviin kern.log:iin. Avattu ruudulle kern.log:n tiedot komennolla ’tail kern.log’ ja katsottu miltä tilanne vaikuttaa.

Lokeihin oli tullut selkeästi joukko merkintöjä, minkä perusteella voitiin todeta, että yhteyden muodostaminen oli mennyt läpi onnistuneesti:

Sep 5 15:56:43 xubuntu NetworkManager[1615]: <info> [1504627003.0561] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
NetworkManagerin tila on yhdistetty paikallisesti.

Sep 5 15:56:43 xubuntu NetworkManager[1615]: <info> [1504627003.0577] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
NetworkManagerin tila on yhdistetty globaalisti.

Sep 5 15:56:43 xubuntu NetworkManager[1615]: <info> [1504627003.0578] policy: set ’Alatalon Maailma’ (wlp5s0) as default for IPv4 routing and DNS
Määritetty router ja dns asetukset vastaamaan ’Alatalon Maailmaa’, mikä on tässä tapauksessa käytetyn wlan-verkon nimi.

Sep 5 15:56:43 xubuntu NetworkManager[1615]: <info> [1504627003.0581] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
Järjestelmä määrittänyt DNS-tiedot /sbin/resolvconf hakemistoon.

Sep 5 15:56:43 xubuntu NetworkManager[1615]: <info> [1504627003.1089] device (wlp5s0): Activation: successful, device activated.
Ja lopuksi verkkolaitteen aktivointi onnistunut, eli toisin sanoen yhteyden muodostus on suoritettu onnistuneesti.

Tehtävä c) Unelmien APT-Get komento

4.9.2017 18:05

Linux on itselleni vielä suhteellisen outo ympäristö eikä itselleni ole vielä ehtinyt kerääntymään mitään suosikkiohjelmistoja. Tehtävän suorittamista varten valitsin joukon satunnaisia ohjelmistoja, jotka vaikuttivat päteviltä tai muuten vain mielenkiintoisilta: GIMP, VLC Player, Kephra, clementine.

Ajettava komento ei eroa juurikaan yksittäisen ohjelmiston asennuskomennosta. Komentojono on muuten sama kuin yksittäisessä paketissa, mutta yhden paketin sijaan komentojonon perään lisätään kaikkien ohjelmistojen pakettinimet.

Pakettien APT-get komento olisi siis seuravanalainen:

’sudo apt-get install vlc gimp kephra clementine’

Koska komento on suhteellisen yksinkertainen, komennon perään on periaatteessa helppo lisätä uusia ohjelmistoja tarkistamalla ohjelmistopaketin nimi ’apt-cache search’ komennolla ja kirjoittamalla lisättävän ohjelmistopaketin nimi komentojonon perään.

Tehtävä d) Asenna kolme komentorivillä toimivaa ohjelmistoa

4.9.2017 18:20

Itselläni ei entuudestaan ollut tietoa linuxin komentokehoitteessa toimivista ohjelmistoista, joten aloitin tehtävän googlettamalla tietoa sopivanlaisista ohjelmistoista. Pienen selailun jälkeen kolme ohjelmistoa vaikuttivat tehtävää varten sopivanlaisilta:

Dstat:

Linux resurssien seurantaohjelmisto, joka antaa tarkempaa tietoa linuxissa pyörivistä prosesseista.

Lynx:

Konsolin kautta toimiva nettiselain.

Calcurse:

Konsolipohjainen kalenteriohjelmisto

 

4.9.2017 19:10

Ohjelmistojen asennus ja testaus:

Dstat: Asennettu ohjelmisto konsolin kautta komennolla ’sudo apt-get install dstat’. Asennuksen jälkeen käynnistetty ohjelmisto komennolla kirjoittamalla komentoriville komento ’dstat’, jolla ohjelmisto saatu käynnistettyä:

Seurattu käynnissä olevia prosesseja ja todettu ohjelmiston toimivan. Koska ohjelmiston käyttö on passiivista, eikä vaadi seuraamisen lisäksi muita toimenpiteitä, siirrytty seuraavan ohjelmiston testaukseen.

4.9.2017 19:20

Lynx:

Asennettu ohjelmisto komentokehoitteen kautta komennolla ’sudo apt-get install lynx’ ja käynnistetty ohjelmisto kirjoittamalla konsoliin ’lynx’.

Perehdytty ohjelmiston käynnistymisen jälkeen tarkemmin ohjelmiston kautta avautuvaan päänäkymään:

Pienen testailun ja tutkimisen jälkeen testattu ohjelmiston toimintaa siirtymällä http://www.google.com sivustolle (osoitteen syöttö tapahtunut painamalla ’g’ näppäintä ja kirjoittamalla osoite ruudulle avautuvaan syötekenttään).

Google sivusto auennut onnistuneesti tekstimuodossa:

Testattu tehdä googleen haku ’linux’….

… mikä näyttikin onnistuneen hienosti.

4.9.2017 19:50

Calcurse:  Edetty calcursen kanssa myös samalla periaatteella kuin aiemmissa ohjelmistoissa eli asennettu ohjelmistopaketti koneelle konsolin kautta komennolla ’sudo apt-get install calcurse’ ja käynnistämällä ohjelmisto komennolla ’calcurse’.

Lisätty ohjelmistoon kaksi uutta -todo tehtävää. Todo-tehtävä voidaan lisätä pikakomennolla ctrl+t, minkä jälkeen ohjelmisto pyytää tehtävän kuvauksen, sekä prioriteetin 0-9 välillä. Lisätty ohjelmistoon lisäksi uusi tapaaminen, joka saatiin lisättyä valitsemalla oikea päivämäärä kalenterinäkymästä ja painamalla ctrl + A. Ohjelma kysyi tällöin tapaamisen aloitus ja päättymisajankohtaa, jonka jälkeen tapaaminen jäi näkyviin ohjelmiston näkymään.

Alkuun

————————————————————————————————————–

Harjoitus 1

a) Tee oma Linux-livetikku. Kokeile sitä jossain muussa kuin koulun koneessa. Tämä kohta ei edellytä asentamista – jos kuitenkin asennat, ota ensin varmuuskopiot.

b) Listaa testaamasi koneen rauta (‘sudo lshw -short -sanitize’).

c) Asenna kolme itsellesi uutta ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.

d) Mitä lisenssiä kukin näistä ohjelmista käyttää? Selitä lyhyesti, mitä oikeuksia ja velvolisuuksia tuosta lisenssistä seuraa.

d) Listaa käyttämäsi ohjelmat (esim. MS Word), kunkin ohjelman käyttötarkoitus (esim. Tekstinkäsittely) ja vastaava vapaa Linux-ohjelma (esim. LibreOffice Writer). Jos johonkin tarkoitukseen ei löydy vapaata Linux-ohjelmaa, listaa sekin.

f) Vapaaehtoinen lisätehtävä: varmuuskopioi tiedostosi (voit käyttää esimerkiksi ulkoista USB-levyä)

Tehtäväpäiväkirja Harjoitus 1

 

27.8 16:45
tehtävä a) Linux tikun luonti:

Aloitettu tehtävä hakemalla xubuntu 16.04 LTS latauspaketti xubuntu.org sivustolta. Valittu järjestelmäversioksi 64-bit versio ja valittu lataustavaksi torrent.

Lopullinen ohjelmiston lataaminen aloitettu käyttämällä työasemaltani jo valmiiksi löytynyttä bittorrent-ohjelmistoa.
Jätetty paketti latautumaan koneelle.

27.8 17:18

.iso paketin latauduttua koneelle, etsitty ylimääräinen / sopivanlainen USB-tikku linux-imagen asennusta varten. Löydetty harjoitukseen sopiva kingstonin 4GB datatraveler.

Yritetty imagen asennusta aluksi käyttämällä Rufus-ohjelmistoa (versio 2.16.1170). Valittu ohjelmistoon kuvassa mainitut asetukset ja aloitettu asennus. Ohjelmisto antanut herjaa linuxin asennustiedostoista. –> Ladattu ohjelmiston pyytämät tiedostot.

Valittu ohjelmiston suosittelema ISO-image moodi ja aloitettu imagen asennus tikulle.

27.8 17:33
Imagen asennuksen jälkeen käyty katsomassa vielä järjestelmänhallinnasta, että usb-tikun sisältö näyttää järjelliseltä. Todettu kaiken näyttävän olevan kunnossa, joten tikku valmis testattavaksi.

Testattu tikkua kotikoneella:
Bootattu kone tikulta käyttämällä valintaa UEFI: KingstonDataTraveler 2.01.00, jolla päästy linuxin omaan boottivalikkoon –> valittu try xubuntu without install. Järjestelmä lähtenyt latautumaan, mutta jäänyt jumiin kuvassa näkyvään sekasotkuun. (testattu boottausta myös valitsemalla kingston ilman UEFI-valintaa. Tikulta boottaaminen ko. valinnalla kuitenkin tyssää access violationiin). —> Jatketaan tilanteen selvitystä huomenna.

 

28.8.2017 18:10 Testattu tikun toiminta toisella työasemalla, jossa kuva saatu näkymään normaalisti.

28.8.2017 18:20 Linux käynnistynyt OK —> Jatketaan muiden tehtävien tekemistä.

tehtävä b) Listaa testaamasi koneen rauta

28.8.2017 18:30 Käyty ajamassa konsoliin komento: ”sudo lshw -short -sanitize”, jonka avulla saatu tulostettau seuraavanlaiset tiedot:

H/W path Device Class Description
===============================================================
system GP60 2PE (To be filled by O.
/0 bus MS-16GH
/0/0 memory 64KiB BIOS
/0/24 memory 12GiB System Memory
/0/24/0 memory 4GiB SODIMM DDR3 Synchronous
/0/24/1 memory DIMM [empty]
/0/24/2 memory 8GiB SODIMM DDR3 Synchronous
/0/24/3 memory DIMM [empty]
/0/50 processor Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ
/0/50/51 memory 1MiB L2 cache
/0/50/52 memory 256KiB L1 cache
/0/50/53 memory 6MiB L3 cache
/0/100 bridge Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core
/0/100/1 bridge Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core
/0/100/1/0 display GM108M [GeForce 840M]
/0/100/2 display 4th Gen Core Processor Integ
/0/100/3 multimedia Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core
/0/100/14 bus 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/14/0 usb3 bus xHCI Host Controller
/0/100/14/0/1 input USB Receiver
/0/100/14/1 usb4 bus xHCI Host Controller
/0/100/16 communication 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1a bus 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1a/1 usb1 bus EHCI Host Controller
/0/100/1a/1/1 bus USB hub
/0/100/1a/1/1/2 scsi5 storage DataTraveler 2.0
/0/100/1a/1/1/2/0.0.0 /dev/sdb disk 4002MB SCSI Disk
/0/100/1a/1/1/2/0.0.0/2 /dev/sdb2 volume 15EiB Windows FAT volume
/0/100/1a/1/1/3 communication Bluetooth wireless interface
/0/100/1b multimedia 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1c bridge 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1c.3 bridge 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1c.3/0 enp3s0 network Killer E220x Gigabit Etherne
/0/100/1c.4 bridge 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1c.4/0 generic RTS5249 PCI Express Card Rea
/0/100/1c.5 bridge 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1c.5/0 wlp5s0 network Wireless 3160
/0/100/1d bus 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1d/1 usb2 bus EHCI Host Controller
/0/100/1d/1/1 bus USB hub
/0/100/1f bridge HM86 Express LPC Controller
/0/100/1f.2 storage 8 Series/C220 Series Chipset
/0/100/1f.3 bus 8 Series/C220 Series Chipset
/0/1 scsi0 storage
/0/1/0.0.0 /dev/cdrom disk DVDRAM GTB0N
/0/2 scsi4 storage
/0/2/0.0.0 /dev/sda disk 1TB HGST HTS721010A9
/0/2/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 599MiB Windows NTFS volume
/0/2/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 299MiB Windows FAT volume
/0/2/0.0.0/3 /dev/sda3 volume 127MiB reserved partition
/0/2/0.0.0/4 /dev/sda4 volume 587GiB Windows NTFS volume
/0/2/0.0.0/5 /dev/sda5 volume 449MiB Windows NTFS volume
/0/2/0.0.0/6 /dev/sda6 volume 323GiB Windows NTFS volume
/0/2/0.0.0/7 /dev/sda7 volume 19GiB Windows NTFS volume
/1 power Battery Name
/2 power Battery Name
/3 power Battery Name
/4 power Battery Name
/5 power To Be Filled By O.E.M.
xubuntu@xubuntu:~$

tehtävä c) Asenna kolme itsellesi uutta ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.

28.8.2017 18:55  Haettu sopivan tyyppisiä ohjelmistoja komentokehoitteen avulla komennolla: ”apt-cache search -ohjelmiston hakusana-”. Ajatuksena hakea linuxin vastine notepadille, paintille ja jokin kevyt pikkupeli.

Löydetty kolme kiinnostavaa ohjelmistoa:

-kephra (Kevyt tekstinkäsittelyohjelmisto)
-gimp (kuvankäsittelyohjelmisto)
-mah-jong (Linuxille tehty mahjong-peli)

Ohjelmistot, asennettu testikoneelle komennolla sudo apt-get install -ohjelman nimi-

Testattu, että ohjelmistot toimivat valitsemalla ne ohjelmistolistalta / ajamalla ohjelmisto konsolista kirjoittamalla ohjelmiston nimi konsolikenttään.

Tehtävä d)  Mitä lisenssiä kukin näistä ohjelmista käyttää? Selitä lyhyesti, mitä oikeuksia ja velvolisuuksia tuosta lisenssistä seuraa.

29.8.2017 22:10 Selvitetty asennettujen ohjelmistojen lisenssityypit ja mitä oikeuksia lisenssit pitävät sisällään:

Kaikki asennetuista ohjelmistoista ovat GNU General public licence lisenssityypin alaisia ohjelmistoja.

Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistoa ja / tai sen lähdekoodia voidaan levittää, kopioida tai muuttaa vapaasti. Mikäli ohjelmistoa käytetään pohjana uusien sovellusten kehittämisessä, samat oikeudet pätevät myös näihin ohjelmistoihin (ohjelma tällöin ns. muunneltu teos / deritative work), eikä ohjelmiston käyttöoikeuksia saa muuttaa tai sille saa asettaa mitään uusia lisärajoituksia. Lisenssi mahdollistaa tuotteen myymisen ohjelman käyttäjän tai muokkaajan toimesta, mutta ohjelmistoa ei voi kuitenkaan levittää omisteisesti.

Tehtävä d) Listaa käyttämäsi ohjelmat (esim. MS Word), kunkin ohjelman käyttötarkoitus (esim. Tekstinkäsittely) ja vastaava vapaa Linux-ohjelma (esim. LibreOffice Writer). Jos johonkin tarkoitukseen ei löydy vapaata Linux-ohjelmaa, listaa sekin.

29.8.2017 22:40 Listattu käytetyt ohjelmistot ja selvitetty linuxille saatavilla olevat vapaat vastineet. Käytetty ohjelmistovaihtoehtojen haussa alternativeto.net sivustoa.

Lista käytetyistä ohjelmistoista :
-Mozilla firefox (nettiselain)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: MIDORI

-Microsoft office
sisältää ohjelmistot: word (tekstinkäsittely), excel (taulukkolaskenta), powerpoint (esitystenhallinta)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: LibreOffice

-Paint Shop Pro (kuvankäsittely)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: GIMP

-Eclipse (java-ohjelmointi)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: Netbeans

-irfan view (kuvien katselu)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: XnView MP

-winamp (musiikkisoitin)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: Clementine

-spotify (Musiikkipalvelusovellus)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: Sonerezh

-VLC media player (Videoiden katselu)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: MPV

-Steam (Pelienjakelusovellus)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: Desura

-Skype (Internetpuhelusovellus)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: TOX

-Microsoft visual studio 2015 (ohjelmistokehitystyökalu)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: NetBeans

-Rufus (levykuvien hallinta)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: Etcher

-Bittorrent (torrentien hallintatyökalu)
Vapaa vastaava linux-ohjelmisto: qbittorrent

 

Alkuun

Lähteet:

Kurssisivu:

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-linux-palvelimet-ict4tn021-4-ti-ja-5-to-alkusyksy-2017-5-op

Xubuntu.org (xubuntun kotisivut):

https://xubuntu.org/

alternativeto.net (vaihtoehtoiset linux ohjelmistot):

http://alternativeto.net/

GNU general public license (tietoa GNU-lisensseistä):

https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

Mainokset